Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت : افزایش نرخ ارز فرصتی برای صادرات است و در این شرایط صندوق ضمانت صادرات می‌تواند با توجه به جایگاه قانونی خود و محدودیت‌های مربوط به نقل‌و انتقالات پولی، تسهیلاتی را برای پوشش ریسک‌های صادر‌کنندگان فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، افروز بهرامی روز دوشنبه در دیدار با حسین مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود : با توجه به شرایط موجود ضرورت دارد تا خدماتی در قالب محصولات جدید بیمه ای و تضمینی برای صادرکنندگان ارائه شود.

وی ادامه داد : عوامل تعیین کننده صادرات را می توان به دو گروه عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تقسیم کرد که عوامل طرف تقاضا شامل شرایط اقتصادی کشورهای خریدار است و عوامل طرف عرضه نیز شامل ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی حاکم بر فعالیت های تولیدی است بنابراین نقش بانک ها در بهبود شرایط طرف عرضه صادرات بسیار حایز اهمیت است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران،استفاده از بیمه نامه های اعتبار صادراتی صندوق را از بهترین و ارزان ترین راه پوشش و مدیریت ریسک صادرات معرفی نمود و به صادرکنندگان توصیه نمود تا بیش از پیش از این خدمات استفاده نمایند و بر ادامه همکاری مشترک بین این دو نهاد اثرگذار بر فرآیند تولید و صادرات تأکید کرد.

بهرامی بانک صنعت و معدن را مهمترین و تخصصی ترین بانک توسعه ای کشور در امر رونق تولید و افزایش صادرات دانست و گفت: رونق تولید از سه منظر بهبود فضای کسب و کار، تحریک عرضه و تحریک تقاضا دارای اهمیت است.

حسین مهری، مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این دیدار با تأکید بر نقش این بانک تخصصی در رونق تولید و گسترش صادرات بیان داشت : رونق تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی لازمه توسعه صادرات است که این موضوع، موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد.

.وی افزود : رونق تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی لازمه توسعه صادرات است که این موضوع، موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد.

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن اظهارداشت : تجارت خارجی موتور محرک رشد اقتصادی است و در شرایط کنونی تسهیل فرآیند صادرات می تواند ارز آوری خوبی برای کشور داشته باشد و باید صادرات کالاهای نهایی مورد توجه قرار گیرد و از خام فروشی جلوگیری بعمل آید.

مهری اضافه کرد : در شرایط کنونی محدودیت‌های نقل ‌وانتقال پول و مراودات تجاری، رسالت متولیان امر تولید و صادرات را سنگین‌تر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این بانک علاوه بر ارائه مشاوره های تخصصی به تولید کنندگان و صنعت گران در نظر دارد، خدمات تخصصی بانکی با همکاری صندوق ضمانت صادرات به صادرکنندگان ارائه نماید که در این مورد لزوم همکاری های مشترک بیشتر بین این بانک و صندوق از اهمیت زیادی برخوردار است.

افزایش نرخ ارز فرصتی برای صادرات است افزایش نرخ ارز فرصتی برای صادرات است
تاریخ: چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398