Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در نشست با حضور وزیر اقتصاد و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه پایه مالیاتی اضافه نشده است و مالیات از همان افرادی گرفته می شود که قبلا پرداخت می کردند، گفت: مالیات ابزار توسعه است، اما همه باید به نسبت بپردازند، در حال حاضر میزان پرداختی مالیات را از درآمد همان بنگاه ها محاسبه کنید، امروز بار مالیات بر دوش بنگاه های مواد است، امروز ضریب بازگشت درآمد در بنگاه های تولیدی کمتر از سود بانکی است بنابراین برخی از آنها توان پرداخت مالیات را ندارند.

تولایی با بیان اینکه امروز فشار تحریم ها روی بنگاه هاست، افزود: در شرایطی این تحریم ها علیه بنگاه است قوانین و مقررات به گونه ای تدوین شده که بنگاه های تولیدی و اقتصادی دیده نشده اند.

او با تاکید بر اینکه بنگاه های تولیدی نباید مالیات بپردازند، تصریح کرد: در حال حاضر توقع ما این است که قوانین و مقررات اضافی ایجاد نشود

مقررات جدید، بنگاه ها را نادیده گرفته اند
تاریخ: شنبه 15 تیر 1398