Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت از احتمال بازنگری در آزادسازی کالاهای اولویت دهم واردات بر اساس فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: الگوهای واردات باید تغییر کند و کالاهای اولویت دهم بررسی مجدد شود.

حمید صافدل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که با توجه به فرمایشات دیروز مقام معظم شاور وزیر صنعت،معدن و تجارت از احتمال بازنگری در آزادسازی کالاهای اولویت دهم واردات بر اساس فرمایشات ررهبری درباره جلوگیری از واردات بی‌رویه احتمال بازنگری در آزادسازی اولویت دهم ارزی واردت وجود دارد، اظهار داشت: در انجام هر کاری باید کار کارشناسی صورت گرفته و از تجربیات گذشته هم استفاده شود.

وی افزود: در خصوص مدیریت واردات و جلوگیری از واردات بی‌رویه سیاست‌های مختلفی در گذشته تحت عنوان حمایت از تولید داخل، جلوگیری از ورود کالاهای فاقد کیفیت، بررسی ملاحظات ارزی کشور و همچنین ملاحظه مطالبات مصرف‌کنندگان صورت گرفته است اما نگاه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراتر از همه دیدگاه‌های قبل است چرا که ایشان در سیاست‌های ابلاغی حمایت از تولید داخل، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، تهیه الگوی مناسب برای مصرف و همچنین شرایط خاص کشور را مدنظر داشته‌اند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با سران سه قوه باید الگوی واردات کشور مورد بازنگری قرار گرفته و حتی ممکن است تصمیماتی که در خصوص کالاهای اولویت دهم وجود داشته است مجدداً بررسی شود.

وی افزود: در حال حاضر نمی‌توان بدون کار کارشناسی هیچ گونه پیش‌داوری انجام داد اما باید به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص صراحت حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین حمایت از تولید داخل در تدوین سیاست‌های جدید واردات توجه شود.

 مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته با سران سه قوه در موضوع واردات به تأمین امنیت غذایی و ذخایر راهبردی به عنوان یکی از محورهای مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره و تأکید کرد‌ند باید در اقلام دیگر جلوی واردات بی‌رویه گرفته شود.

تاریخ: سه شنبه 6 اسفند 1392