Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی در این جلسه گفت: در شرایط حاضر برای حصول نتیجه در برابر مشکلات و مسائل پیش روی در حوزه های مختلف تولید و تجارت کشور نیازمند همکاری منسجم تر و اتحاد بیشتری هستیم.
وی افزود: این روحیه باید در میان اعضای تشکل های بخش خصوصی بیش از پیش تقویت شود تا بتوانیم از ظرفیت های انسانی و فکری موجود بهره برداری بهینه تری داشته باشیم.

ضرورت فعالیت موثرتر اتاق های بازرگانی مشترک
وزیر صمت در این جلسه با اشاره به برنامه ریزی انجام گرفته جهت توسعه تجارت فی مابین با کشور های همسایه، گفت: اتاق های بازرگانی مشترک میان ایران و سایر کشور ها باید تقویت شده و حجم فعالیت های خود را ارتقاء ببخشند.
رحمانی افزود: استان های مرزی نیز در چارچوب ظرفیت های صنعتی و تجاری خود باید مورد حمایت قرار گیرند تا صادرات کالایی این مناطق رونق بیشتری داشته باشد.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد
تاریخ: دوشنبه 1 مهر 1398