Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
وزیر صمت گفت : در حال حاضر آمار قاچاق به نحو محسوسی پایین آمده، ولی به طور کامل رفع نشده است. برای آن هم باید تدبیری شود. در حال حاضر قاچاق برخی کالا‌های خاص می‌تواند توجیه داشته باشد، ولی ما در گذشته از ارقام ۲۰، ۲۵ میلیارد دلاری بحث می‌کردیم که کاهش یافته است.

گروه کشت و صنعت بازارنیوز:رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر افزایش قیمت ارز بر تولید داخل گفت: قیمت ارز از ۳، ۴ هزار تومان، به صورت میانگین حدود ۱۲ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت دو اثر باید در اقتصاد ما داشته باشد: یکی این که باید صادرات را توجیه کند، که موفق به این کار شده است؛ و دیگری این که قاچاق را توجیه ناپذیر کند.


*آمار قاچاق کاهش محسوس داشته است


وی ادامه داد: در حال حاضر آمار قاچاق به نحو محسوسی پایین آمده، ولی به طور کامل رفع نشده است. برای آن هم باید تدبیری شود. در حال حاضر قاچاق برخی کالا‌های خاص می‌تواند توجیه داشته باشد، ولی ما در گذشته از ارقام ۲۰، ۲۵ میلیارد دلاری بحث می‌کردیم که کاهش یافته است.

*واحد‌های جدید تولید پوشاک با اشتیاق کار می‌کنند

رحمانی درباره افزایش تولید در صنعت پوشاک گفت: تولید داخلی در بخش پوشاک به شدت در حال رشد است. یعنی تولید، توجیه پذیر شده است. بروید به شهرک‌های تولیدی در همه مناطق کشور که من خودم دیده ام، ببینید واحد‌های جدید تولیدی چه میزان با علاقه مندی وارد بازار کار شده اند.

آمار قاچاق کاهش محسوس داشته است/واحد‌های جدید تولید پوشاک با اشتیاق کار می‌کنند
تاریخ: شنبه 13 مهر 1398