Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

10 مقصد نخست صادراتی و وارداتی کشور در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به ترتیب کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، آلمان و هند (برخی کشورها در لیست صادرات و واردات مشترک هستند) بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند صادرات و واردات کشور طی ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ پرداخته و نوشته است: ۲۴.۹ درصد از صادرات ایران در این مدت به چین، ۲۱.۹ درصد به عراق، ۱۳.۸ درصد به ترکیه، ۹.۳ درصد به امارات و ۵.۰۴ درصد به افغانستان بوده است.

در این مدت ۲۵ درصد از صادرات ایران نیز به سایر کشورهای جهان انجام شده است. صادرات بدون نفت خام ایران به چین به عنوان بزرگترین مقصد کالاهای ایرانی در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۴ میلیارد دلار بوده و سهم آن از مجموع ارزش صادرات کالایی بدون نفت خام کشور از ۱۹.۵ درصد در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ به ۲۴.۹ درصد رسیده است.

صادرات کالایی ایران به عراق که طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷، در میان مقاصد صادرتی کشور، جایگاه سوم را داشته، در پنج ماهه نخست ۱۳۹۸ با ارزش صادرات ۳.۹ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار گرفته و سهم حدود ۲۱ درصدی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.

ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار و سهم تقریبا ۱۴ درصدی رتبه سوم را در میان ۵ کشور عمده صادراتی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این کشور طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در میان پنج کشور عمده مقصد صادرات ایران قرار نداشته است.

در مدت مورد بررسی، امارات متحده عربی و افغانستان به ترتیب با ۱.۶ میلیارد دلار و ۸۹۸ میلیون دلار در جایگاه چهارم و پنجم در میان مقاصد صادراتی ایران قرار داشته‌اند. به نظر می‌رسد طی ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۸، سهم بازار برخی کشورها از صادرات کالایی ایران کاسته شده و بازارهای دیگری جایگزین آنها شده‌اند. از جمله این بازارها می‌توان به کشور امارات به عنوان یکی از مهمترین مقاصد صادراتی کشور اشاره کرد که سهم آن از ارزش صادرات کالایی ایران از ۱۸.۱ درصد در پنج ماهه نخست ۱۳۹۷ به حدود ۹.۳ درصد در پنج ماهه نخست ۱۳۹۸ رسیده است که کاهشی حدود ۴۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

مقاصد عمده وارداتی

در پنج ماهه نخست ۱۳۹۸ به ترتیب کشورهای چین با رقم ۴.۳ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با حدود ۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۲ میلیارد دلار، هند با ۱.۹ میلیارد دلار و آلمان با ۸۶۵ میلیون دلار، پنج کشور عمده طرف معامله واردات کالایی ایران بوده‌اند. این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۷، کره جنوبی نیز جزو مبادی عمده واردات کالایی ایران بوده است.

به این ترتیب در مدت زمان مورد بررسی، ۲۴.۲ درصد از واردات ایران از چین، ۱۷.۱ درصد از امارات، ۱۲.۵ درصد از ترکیه، ۱۰.۶ درصد از هند، ۴.۹ درصد از آلمان و ۳۰.۸ درصد از سایر کشورهای جهان بوده است.

۱۰ مقصد عمده صادرات و واردات کشور در ۵ ماهه ۹۸
تاریخ: چهارشنبه 17 مهر 1398