Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

عقد قراردادهای تعرفه ترجیحی دو جانبه با کشورهای منطقه میتواند در این راستا تعریف شود .

حال چنانچه این مبادلات تجاری در قالب اتحادیه ها و پیمان های منطقه ای و یا حتی فرا منطقه ای باشد و با اعمال ترجیحات تعرفه ای هم همراه باشد ، میتواند تاثیرات شگرفی بر توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

پیمان های از قبیل اکو و دی ۸ از این دست اتحادیه های منطقه ای و فرا منطقه ای  میباشند که متاسفانه در حال حاضر خیلی فعال نمیباشند.

اما اخیرا و از ابان ماه سال جاری ، کشورمان بصورت آزمایشی و برای یک بازه زمانی سه ساله به  اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته و می باید ظرف سه سال به تجارت ازاد با این کشورها دست پیدا کند.

بر پایه این توافق نامه و در این سه سال ، مبادلات تجاری ایران با پنج کشور عضو این اتحادیه و برای ۸۶۲ قلم کالا شامل ترجیحات تعرفه ای خواهد بود که ۳۶۰ قلم ترجیحات اعطایی ایران به اتحادیه اوراسیا است و ۵۰۲ قلم کالا هم ترجیحات اعطایی کشورهای عضو اتحادیه به ایران است.

شایان ذکر است که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ، شامل روسیه ، ارمنستان ، قزاقستان ، قرقیزستان و بلا روس میباشند و ارزش مبادلات تجاری آن ها در سال ۲۰۱۸ بالغ بر حدود ۸۷۰ میلیارد دلار بوده است.

اینک پس از گذشت تقریبا یکماه از آغاز اجرای این موافقت نامه ، رییس کل گمرک ایران ، گزارشی از وضعیت مبادلات تجاری ایران با این پنج کشور را در قالب ترجیحات تعرفه ای اعلام نموده است .

هرچند که اظهار نظر بر روی نتایج حاصل از این موافقت نامه در یک بازه زمانی یکماهه کمی زود میباشد ، لیکن دقت در مبادلات انجام شده و نحوه اجرای آن ، میتواند در ادامه راه ، از انحرافات احتمالی آن بکاهد و مارا به هدف خود از پیوستن به اتحادیه اوراسیا نزدیکتر کند به نحوی که پس از گذران  سه سال آزمایشی ، بتوانیم با موفقیت به پیمان تجارت آزاد با اعضای این اتحادیه ملحق شویم.

بر پایه اعلام رییس کل گمرک ایران ، در طی این یکماه که از آغاز اجرای ترجیحات تعرفه ای با اتحادیه اوراسیا می گذرد ، جمع صادرات ایران به اعضای این اتحادیه بالغ بر حدود ۱۳۸ میلیون دلار بوده که سهم کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی در حدود ۲۸ میلیون دلار بوده است . به عبارت دیگر فقط ۲۰ درصد از مجموع صادرات کشورمان به اتحادیه اوراسیا شامل استفاده از ترجیحات تعرفه ای و منافع حاصل از آن شده است و ۱۱۰ میلیون دلار ، معادل ۸۰ درصد  از این صادرات همانند قبل و خارج از مزایای این موافقت نامه صادر شده است.

در مقابل از مجموع ۱۹۳ میلیون دلار صادرات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به کشور ، بالغ بر ۱۶۶ میلیون دلار ، یعنی ۸۶ درصد از این اقلام شامل استفاده از مزایای ترجیحات تعرفه ای موضوع این موافقت نامه قرار گرفته است.

به عبارت دیگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با استفاده از مزایای موافقت نامه ترجیحات تعرفه ای ، توانسته اند تا ۸۶ درصد از کالاهای خودرا با تعرفه هایی کمتر از قبل از عقد توافق نامه به کشورمان صادر کنند.

 

سوال اینجاست که چرا باید ۸۰ درصد از اقلام و ارزش صادرات ما به این کشورها ، مشمول استفاده از ترجیحات تعرفه ای قرار نگیرد ؟؟

 

آیا در هنگام تنظیم لیست ۳۶۰ قلم مربوط به ترجیحات اعطایی به ایران ، کالاهایی از قلم افتاده و یا دیده نشده است ؟؟

آیا از اقلام صادراتی خود به این پنج کشور بیخبر بودیم ؟؟

 آیا این لیست نیازمند بازنگری میباشد ؟؟

 و آیا اصولا  بازنگری و تصحیح این لیست امکان پذیر میباشد ؟؟

 امیدواریم مسئولان تجاری ، اقتصادی کشور و همچنین صادر کنندگان کشورمان حداکثر استفاده از این موافقت نامه تجاری را بعمل آورده و با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط گمرک کشور ،  توازن تجاری را هر چه سریعتر با این اتحادیه برقرار کرده و از فرصت پیش آمده نهایت بهره برداری را بنمایند ، زیرا که طرف تجاری ما که همان کشورهای عضو اتحادیه میباشند ، از این موافقت نامه حداکثر بهره برداری را مینمایند.

هر چه که هست ، در اصل موضوع  عقد موافقت نامه های ترجیحات تعرفه ای و همچنین موافقت نامه های  تجارت آزاد با کشور های همسایه و منطقه و همچنین عضویت در اتحادیه های تجاری منطقه ای و فرا منطقه ای نباید تشکیک و تردید کرد ، اما باید دقت کرد تا منافع ملی حفظ شود .

کارنامه یکماهه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا
تاریخ: شنبه 7 دی 1398