Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

با حضور معاون طرح و برنامه، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و انجمن‌ها، تشکل‌ها و صاحب‌نظران این بخش سند راهبردی توسعه تولید پوشاک بررسی شد.

 در این جلسه سعید زرندی، معاون طرح و برنامه گفت: صنعت پوشاک و نساجی از صنایع مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور است.

وی گفت: ایران توان تولید انواع محصولات مرتبط با پوشاک و صادرات آن را دارد، لذا باید یک نقشه راه عملیاتی برای آن مشخص شود.

زرندی افزود: به‌رغم مشکلات که تحریم‌ها برای اقتصاد و صنعت در کشور داشته، اما برای تولید پوشاک فرصت بسیار خوبی را فراهم کرده که باید از آن بهره ببریم.

معاون طرح و برنامه با اشاره به روند طولانی، نهایی شدن سند راهبردی توسعه صنعت پوشاک گفت: برای موفق شدن یک سند باید یک اجماع کلی در همه ذی‌نفعان ایجاد شود.

زرندی تصریح کرد: البته هر سندی قابل ارتقا و به‌روزرسانی است لذا باید به سمت نهایی و ابلاغ شدن آن حرکت کنیم و در طول اجرا، نواقص آن را برطرف کرد.

معاون طرح و برنامه خاطر نشان کرد: صنعت پوشاک نیاز به یک سند راهبردی و نقشه عملیاتی دارد و به خاطر یک‌سری نواقص جزیی نباید این سند معطل بماند و در این زمینه باید همه تشکل‌ها و انجمن‌ها با یک نگاه تعاملی و سعه‌صدر مسیر نهایی شدن آن را فراهم کنند.

زرندی گفت: امیدواریم با همراهی همه ذی‌نفعان این بخش به زودی شاهد نهایی شدن سند راهبردی صنعت پوشاک باشیم و در سال ۹۹ اجرایی شدن آن را آغاز کنیم.

در این جلسه هر کدام از انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک، نظرات خود را در خصوص چگونگی نهایی شدن سند راهبردی ارائه کردند.

در این جلسه مقرر شد، با تداوم این جلسات این سند تا پایان سال نهایی و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردد.

سند راهبردی توسعه صنعت پوشاک کشور در سال ۹۹ اجرایی می‌شود
تاریخ: سه شنبه 1 بهمن 1398