Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رسوب کالاها و عدم ترخیص آن از گمرک کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داده است اما باید در تحلیل این ماجرا دید مشکل از کجاست؟ ما در بخش خصوصی با گمرک مشکلی نداریم چراکه عواملی خارج از گمرک به این مشکلات دامن زده است. اصل داستان عدم ترخیص کالا به تغییرات نرخ ارز باز می گردد. کالایی که در گمرک رسوب کرده پیش از تغییرات نرخ ارز ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده اما زمانی وارد گمرک شده که نرخ ارز تغییر کرده و اولویت آن کالا از گروه یک به گروه 4 رفته است. همین مسئله باعث بهم ریختگی محاسبات ارزی شده و اینکه ترخیص بعضی کالاها برای دولت توجیه اقتصادی نداشته باشد.

در مورد ماشین آلات و تجهیزات تولید، کمسیون اقتصادی دولت مصوباتی را برای عدم تعلق مابه التفاوت ارزی برای ترخیص کالا تهیه کرده و هیئت وزیران و بانک مرکزی هم آن را ابلاغ کرده اند، اما واحدهای بانک مرکزی این مصوبات را اجرا نمی کنند. بعضی ماشین آلات و تجهیزات تولید بیش از یک سال و نیم است که در گمرک مانده درحالیکه مابه التفاوت ارزی به آن تعلق نمی گیرد و البته حل این مشکل هم به دست گمرک نیست. این در حالی است که برای حفظ اشتغال کنونی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در زنجیره تولید، عرضه و صادرات کالا به تجهیز خطوط تولید در صنایع نیاز مبرم داریم.

متاسفانه اکنون ترخیص کالاها موانع قانونی دارد و گمرک بدون ضابطه نمی تواند کالا را ترخیص کند با این حال همه با حسن نیت مسئله را دنبال می کنند تا گره های قانونی رفع شود، چراکه ترخیص محموله هایی مثل ماشین آلات و تجهیزات تولید به نفع گردش چرخ صنعت در کشور و کل اقتصاد ایران است.

سال 98 به دلیل پیچیدگی هایی از این دست و البته شیوه های تعامل در فضای بین المللی برای کسب و کارها بسیار سخت گذشت. اگر در سال 99 روابط بین المللی ما بهبود پیدا نکند، سال سخت تری در انتظار ما خواهد بود.

رسوب ماشین آلات صنعتی در گمرک به نفع تولید نیست
تاریخ: دوشنبه 5 اسفند 1398