Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، از اجرایی شدن دستورالعمل حمایت و تشویق صادرکنندگان پیشرو در آینده نزدیک خبر داد.

حمید زادبوم در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا، از اجرایی شدن دستورالعمل حمایت و تشویق صادرکنندگان پیشرو در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه، استفاده از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی در جهت حمایت و تشویق صادرکنندگان است.

وی با اشاره به مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، افزود: کارگروه حمایت و تشویق صادرکنندگان با حضور کلیه دستگاهها و تشکل‌های فراگیر موثر در عرصه صادرات، هم اکنون در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و طی جلسات متعدد، شاخص‌های صادرکنندگان پیشرو را استخراج و تدوین کرده است.

دبیر کارگروه توسعه صادرات کشور، اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، بسیاری از دستگاهها مطابق شاخص‌های خود، نسبت به تشویق و حمایت از صادرکنندگان پیشرو اقدام می‌کنند که این مساله، ضمن افزایش موازی کاری، بعضا موجبات حمایت از صادرکنتدگانی را فراهم می کند که از شاخص‌های سایر دستگاهها برخوردار نیستند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مزیت تشکیل کارگروه مذکور را تجمیع شاخصها و مشوقهای صادراتی دستگاههای مختلف تحت لوای یک چتر واحد عنوان و تصریح کرد: افزایش کارایی در تخصیص مشوق‌های صادراتی از جمله مزیت این کارگروه است که بر این اساس، از همه نهادهای ذیربط خصوصی و یا دولتی درخواست می‌شود تا با هدف اجرایی شدن اهداف تعیین شده در این قالب، نسبت به اعلام شاخصها و امتیازات پیشنهادی به سازمان توسعه تجارت ایران اقدام نمایند.

برنامه جدید سازمان توسعه تجارت برای صادرکنندگان پیشرو/دستورالعمل حمایتی به زودی اجرایی می‌شود
تاریخ: سه شنبه 20 اسفند 1398