Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدور مجوز ارزی تعرفه‌های بسته تشویقی از محل صادرات، سیستمی شد.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، در راستای سیستمی نمودن مجوزهای ثبت‌سفارش و تسریع فرآیند تجارت کشور، مجوز ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 2340 ردیف از تعرفه‌های بسته تشویقی (فهرست پیوست) توسط سیستم بررسی خواهد شد.

بدین‌ترتیب کارشناسی انسانی درخواست مجوز ارزی این تعرفه‌ها حذف شده و این درخواست‌ها «توسط سیستم» با عنوان «مجوز سیستمی وزارت صنعت، معدن و تجارت- تخصیص ارز»، حداکثر ظرف یک ساعت تعیین وضعیت می‌گردد.

لازم به ذکر است مجوز سیستمی وزارت صنعت، معدن و تجارت- تخصیص ارز تنها با شرایط زیر بر روی  ردیف کالا اعمال خواهد شد؛

1- کد تعرفه ردیف کالای مربوطه جزو *فهرست تعرفه‌های بسته تشویقی (فهرست پیوست)* باشد.

2- مجوز ارزی تعرفه مربوط به *وزارت صنعت، معدن و تجارت* باشد.

3- نوع عملیات ارزی پرونده *”بانکی”* و محل تامین ارز آن فقط *”از محل صادرات”* باشد.

4-  کالا ذیل گروه کالایی 2 *(اولویت 21 تا 27)* قرار داشته باشد.

به گزارش اکسپورتنا، در صورتی که هر کدام از شرایط فوق برقرار نباشد، درخواست مجوز ارزی پرونده مانند روال سابق بررسی خواهد شد.

در صورتی که شرح تجاری درج شده بر روی کالا توسط کاربر، با تعرفه انتخاب شده هم‌خوانی نداشته باشد، امکان ترخیص کالا وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود. لذا کاربران بایستی در درج اطلاعات کالا دقت کافی را لحاظ نمایند.

جهت بررسی “مجوز سیستمی وزارت صنعت، معدن و تجارت- تخصیص ارز” نیازی به مراجعه حضوری کاربران نیست.

سیستمی‌شدن مجوز ارزی تعرفه‌های بسته تشویقی از محل صادرات/مجوز را با چه شرایطی می‌توان اخذ کرد؟
تاریخ: یکشنبه 25 اسفند 1398