Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

 

بهرام شهریاری با بیان اینکه در شرایط فعلی استفاده از توانمندی واحدهای تولیدی پوشاک برای تأمین ماسک و گان بیمارستانی در اولویت کاری ما قرار گرفته است، اظهار داشت: مشکل ما تأمین پارچه برای تولید بوده است که در این رابطه خوشبختانه به توافقاتی دست پیدا کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه بعد از جلسات بسیار با وزارت صنعت در نهایت قرار شده پارچه مورد نیاز گان بیمارستانی در اختیار واحدهای پوشاکی قرار گیرد، افزود: براساس توافقات به عمل آمده پارچه مورد نیاز تولیدکنندگان بیمارستانی توسط یک شرکتی تحت عنوان بافتینه در اختیار واحدهای تولید قرار می گیرد.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تصریح کرد: از امروز با کمک 40 کارگاه و کارخانه تولیدی پوشاک، تولید روزانه گان بیمارستانی را به 40 هزار عدد خواهیم رساند.

توافق تولیدکنندگان پوشاک با وزارت صمت
تاریخ: سه شنبه 27 اسفند 1398