Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

هیات وزیران با مصوبه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موافقت کرد تا شهرک صنعتی اشتهارد از محدوده 120 کیلومتری تهران خارج شود و مشمول معافیت پرداخت مالیات موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی باشد.

پس از مصوبه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر خروج شهرک صنعتی اشتهارد از محدوده 120 کیلومتری تهران، این موضوع به تصویب هیات وزیران نیز رسید و بر این اساس، واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک نیز مانند استان‌های قم و سمنان به استثنائات اضافه شدند و مشمول معافیت‌های موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت 5 ‌سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

همچنین طبق این قانون، مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به‌استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار هستند.

در این ماده‌قانونی برای تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و سایر مناطق نیز موردحمایت قرار می‌گیرد؛ اما تأکید شده است که نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران، 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

بر همین اساس، عملاً سرمایه‌گذاران شهرک صنعتی اشتهارد با بی‌بهره ماندن از مشوق‌های اعطا شده برای افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، رغبت کمتری برای توسعه فعالیت‌ها داشتند و حتی برخی دست‌به‌کار کاهش سرمایه‌گذاری جدید و حتی خروج از این منطقه شدند و به همین واسطه ضریب اشتغال در این شهرک نیز با کاهش روبرو شد؛ اما حالا با موفقیت کمیته ماده 12 و دریافت مصوبه هیات وزیران، شهرک صنعتی اشتهارد ازنظر مالیاتی، از شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران خارج شده و بیش از 2 هزار و واحد تولیدی و صنعتی مستقر در بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور از معافیت پرداخت مالیات موضوع ماده 132 برخوردار شدند.

طبق اظهارات مدیرعامل شهرک صنعتی اشتهارد، پیش‌بینی می‌شود با این مصوبه بسیاری از واحدهای صنعتی جدید و واحدهایی که شهرک را ترک کرده بودند با ازسرگیری فعالیت خود در این منطقه صنعتی حدود 5 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کنند.

شهرک صنعتی اشتهارد از محدوده 120 کیلومتری تهران خارج و مشمول معافیت مالیاتی شد
تاریخ: یکشنبه 24 فروردین 1399