Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

امکان مبتلا شدن هر شخص خارج از محیط‌های صنعتی _ صنفی و توزیعی بسیار بالا است، بنابراین تعهد به پذیرش عواقب توسط کارفرمایان غیرمنطقی و غیرقانونی است و در این تعهد محدوده قانونی مسئولیت‌ها و بار حقوقی و جزایی آن و اثراتش بر کارفرمایان نامشخص است که باید هر چه سریعتر توسط مراجع ذی‌صلاح روشن شود.

سه تشکل تولیدی صنعت نساجی و پوشاک در نامه‌ای به وزیر بهداشت در مورد ثبت تعهد در سامانه ثبت نام صنایع جهت شروع به فعالیت اعلام کردند که کارفرمایان تعهدی در مورد عدم ابتلای کارکنان به کرونا نمی‌دهند و رعایت اصول بهداشتی منوط به تامین تجهیزات است.

به گزارش فارس، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، انجمن صنایع پوشاک و اتحادیه تولیدکنندگان کالای کشباف در نامه ای به وزیر بهداشت در خصوص ثبت تعهد در سامانه ثبت نام اصناف و صنایع جهت شروع به فعالیت در دوره کرونا نوشتند:

 

احتراماً در پی الزام واحدهای صنعتی ، صنفی و توزیعی به سپردن تعهد جهت شروع فعالیت‌ها، تمام واحدها خود را ملزم می‌دانند تا با اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از شیوع کرونا ویروس جلوگیری نموده و محیط مناسبی را برای کار ایجاد نمایند مشروط بر اینکه دستگاه‌های ذی ربط نیز متعهد شوند مواد بهداشتی، ضدعفونی کننده و تجهیزات لازم را در اختیار واحدها قرار دهند.

همچنین در بند آخر فرم ثبت نام وزارت بهداشت بندی با این مضمون ذکر شده است که «مدیر واحد ضمن تعهد به رعایت تمامی راهنماهای بهداشتی عواقب عدم اجرای آن بر سلامت خود،کارکنان و مشتریان را بپذیرد».

 

از آنجایی که امکان مبتلا شدن هر شخص خارج از محیط‌های صنعتی _ صنفی و توزیعی بسیار بالا است و اپیدمی در سطح جامعه بوده و دوره پنهانی مبتلایان نیز طولانی و نحوه ابتلا نامشخص است.

بنابراین تعهد به پذیرش عواقب توسط کارفرمایان غیرمنطقی و غیرقانونی است و در این تعهد محدوده قانونی مسئولیت‌ها و بار حقوقی و جزایی آن و اثراتش بر کارفرمایان نامشخص است که باید هر چه سریعتر توسط مراجع ذی‌صلاح روشن شود.

 

با توجه به موارد ذکر شده کارفرمایان اعلام می‌کنند که هیچگونه تعهدی را در این زمینه و این شرایط نمی‌پذیرند ولی متعهد به اجرای پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده در صورت فراهم آوردن امکانات همانطور که ذکر شد، هستند.

رعایت می‌کنیم اما تعهد نمی‌دهیم
تاریخ: چهارشنبه 27 فروردین 1399