Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: هر وقت که این اهداف در هفت منطقه آزاد کشور اجرایی و محقق شدند باید به سراغ ایجاد مناطق آزاد جدید رفت.

برنامه "گفت وگوی اقتصادی" با موضوع گسترش مناطق آزاد، نیازها و آسیبها و در ارتباط تلفنی با دکتر رحمان سادات نجفی رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد و دکتر محمد عباس زاده نماینده منتخب مجلس یازدهم از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

سادات نجفی درباره زمین خواری در مناطق آزاد اظهار کرد: بحث زمین خواری در همه جای کشور می تواند اتفاق بیفتد و محدود به مناطق آزاد نمی شود ضمن اینکه مناطق آزاد قراردادها و محدودیتهایی دارند که اگر سرمایه گذار به موقع پایان کار نگیرد قرارداد فسخ خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد، "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی" را از مترقی ترین قوانین پس از انقلاب اسلامی دانست و گفت: این قانون در مجلس چهارم تصویب و ابلاغ شد اما از همان بدو تاسیس بخش عمده ای از ظرفیت های قانونی به دلیل ناکارآمدی مجریان و دخالت دستگاه های اجرایی سرزمین اصلی به اجرا در نیامده اند.

سادات نجفی با بیان اینکه رژیم حقوقی مناطق آزاد بر کل هفت منطقه آزاد حاکم است افزود: به اذعان همه قانونگذاران هیچ یک از اهداف ترسیمی در این مناطق محقق نشده است و از این رو پایش و بررسی دلیل عدم اجرای قوانین و عدم تحقق اهداف به شدت ضروری به نظر می رسد.

رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد همچنین اجرای طرح های کوچک در مناطق آزاد و تسری به کل کشور و ایجاد حلقه اتصال بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین المللی را از جمله اهداف تاسیس مناطق آزاد برشمرد و متذکر شد: هر وقت که این اهداف در هفت منطقه آزاد کشور اجرایی و محقق شدند باید به سراغ ایجاد مناطق آزاد جدید رفت.

در ادامه، عباس زاده با اشاره به فاصله گرفتن مناطق آزاد از مسیر و اهداف اولیه خود اظهار کرد: گرچه نقدهای زیادی به کارکرد مناطق آزاد وارد است اما همه ضعف های آن فقط نتیجه عملکرد مسئولان فعلی نبوده و به دوره های قبلی هم مربوط است.

نماینده منتخب مجلس یازدهم با اذعان به وجود قوانین دست و پاگیر بسیار زیاد بر سر راه تولید و تحرک اقتصادی در ایران گفت: مناطق آزاد در کشور شکل گرفتند تا بتوانند خارج از قوانین دست وپاگیر از تولید و تحرک صادرات حمایت کنند.

وی حمایت از مناطق مستعد محروم و تحرک اقتصادی در راستای توسعه پایدار اقتصادی را هدف دیگر مناطق آزاد برشمرد و گفت: متاسفانه مجموعه مناطق آزاد به مرور زمان با عملکرد خود از این مسیر اصلی خارج شدند.

عباس زاده با انتقاد از واردات بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان از این مناطق بیان کرد: واردات در این مناطق ضابطه مند نیست و لذا بخشی از انتقادات به این مناطق کاملاً به جا و وارد است.

نماینده منتخب مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه رویکرد به مناطق آزاد باید فارغ از تعصبات سازمانی باشد گفت: مجلس یازدهم باید بررسی واقع بینانه و بازمهندسی دقیقی درباره قوانین و سازوکارها و عملکرد مناطق آزاد انجام دهد.

انتقاد رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد از افزایش بی رویه مناطق
تاریخ: دوشنبه 15 اردیبهشت 1399