Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه افزایش سرسام آور نرخ حمل و نقل کالاهای صادراتی را غیررقابتی کرده است، گفت: پیشنهاد می شود که سازمان توسعه تجارت بخشی از مشوق های صادراتی را به صورت سوبسید مستقیم به حمل و نقل کالاهای صادراتی بدهد.

جمشید نفر در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره افزایش قیمت حمل و نقل و تاثیر آن بر صادرات کشور اظهار کرد: افزایش نرخ حمل و نقل بی رویه بوده و بسیاری از کالاهای کشور را از مزیت رقابتی صادرات به دور می‌کند و تاثیرات بسیار منفی دارد.

وی در این خصوص پیشنهاد کرد: سازمان توسعه تجارت ایران در شرایط بسیار حساس صادراتی کشور می تواند بخشی از مشوق های صادراتی را به صورت سوبسید مستقیم به حمل و نقل کالاهای صادراتی بدهد تا صادرکنندگان بتوانند کالاهای صادراتی خود را با توجه به این افزایش سرسام آور ۲ تا ۷ برابری کالاهای خود را صادر کنند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز تاسف از افزایش نرخ حمل و نقل در شرایطی که کشور به ارز صادراتی نیازمند است، افزود: در شرایط کنونی کشور به جای اینکه کشتیرانی، راه‌آهن و هواپیمایی کشور به کمک بخش صادراتی کشور بیایند با افزایش نرخ حمل و نقل خود مانعی بر سر راه صادرکنندگان شده اند.

به گفته وی، این سازمان ها نه تنها نرخ‌های خود را ثابت نگه نداشته اند بلکه با افزایش نرخ های خود نقش دشمن را ایفا کرده اند و سازمان توسعه تجارت باید به سرعت فکری برای این موضوع بکند.

نفر تاکید کرد: برخی از کالاها مازاد مصرف داخلی هستند و حتما باید صادر شوند و اگر به آنها سوبسید برای حمل و نقل تخصیص داده نشود، ضرر آنها برای صادرکنندگان بیش از پیش خواهد بود.

افزایش نرخ حمل و نقل، کالاهای صادراتی را غیررقابتی کرد/سازمان توسعه تجارت یارانه مستقیم به حمل بار صادراتی بدهد
تاریخ: شنبه 10 خرداد 1399