Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی "کاسپین" و "اشتهارد" از پرداخت مالیات معاف شدند.

به گزارش شاتا، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شهرک‌های صنعتی "کاسپین" در استان قزوین و "اشتهارد" در استان البرز را از پرداخت مالیات معاف کرد.

در تصویب نامه‌های شماره 29710.ت55625هـ مورخ 1399.03.25 و شماره 989.ت55625هـ مورخ 1399.01.09 هیأت وزیران مقرر شده است: در بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 89478.ت52319هـ مورخ 1394.07.11، عبارت‌های "و اشتهارد و کاسپین" بعد از عبارت "استان‌های قم و سمنان" اضافه شود.

درپی این تصویب نامه، واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی "کاسپین" در استان قزوین و شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد شامل "کوثر"، "امید البرز" و "اشتهارد" در استان البرز مشمول برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های‌ مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شدند.

پیش‌بینی می‌شود با این مصوبه، انگیزه مضاعفی در امر سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فرصت‌های شغلی جدید در استان‌های البرز و قزوین ایجاد شود.

شایان ذکر است، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی با توجه به درخواست‌های متعدد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صنعتگران و استانداری‌های البرز و قزوین، طی 4 سال گذشته ‌موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت مالیاتی شهرک‌های صنعتی اشتهارد استان البرز و کاسپین استان قزوین را برای طرح در دولت ارائه نموده بودند، که پس از بررسی در کمیسیون‌های فرعی، در نهایت در فصل نخست سال "جهش تولید" به تصویب هیأت وزیران رسید.

واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی کاسپین و اشتهارد از پرداخت مالیات معاف شدند/ هدف دولت از صدور مصوبه: تشویق سرمایه‌گذاران
تاریخ: یکشنبه 1 تیر 1399