Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: قوه قضاییه نقش مهمی در به وجود آوردن فضای مناسب برای کسب‌وکار دارد؛ شفافیت، نفی انحصار و ایجاد رقابت از وظایف قوه قضاییه برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذار است. در سایه امنیت اجتماعی و شفافیت قضایی است که سرمایه‌گذار سرمایه خود را به عرصه تولید وارد می‌کند.

فساد مانعی بزرگ در مسیر توسعه است؛ فسادِ اقتصاد و سیاست زمینه اشتغال و توزیع عادلانه فرصت‌ها را به بیراهه می‌برد؛ باعث رانت‌خواری می‌شود و درنهایت یکی از نگرانی‌های بزرگ مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار است. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع درحال‌توسعه افزوده شود، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: قوه قضاییه در اقتصاد ایران نقش به‌سزایی در به وجود آوردن فضای مناسب برای کسب‌وکار دارد؛ برای اینکه این فضای مناسب تولید به وجود بیاید، قوه قضاییه باید شفافیت را با همکاری سایر قوا در دستور کار خود قرار دهد.

پازوکی می‌گوید: من معتقد هستم به‌غیراز مسائل مربوط به امنیت ملی، تمامی دادگاه‌ها و محاکمات قضایی باید شفاف باشد؛ البته این تأکید در حوزه محاکمات اقتصادی بیشتر است. الآن روند دادگاه اکبر طبری را ببینید؛ همین داستان را نسبت به سایر افراد در گذشته انجام ندادند.

پازوکی ادامه می‌دهد: باید در قوه قضاییه اصل بر شفافیت باشد مگر مسائل امنیت ملی و مسائل حوزه خصوصی افراد؛ شفافیت از نان شب برای جامعه ایرانی و اقتصاد ایرانی لازم‌تر است؛ در این حوزه قوه قضاییه نقش اساسی دارد.

به گفته پازوکی، دولت باید زمینه لازم برای رقابت اقتصادی فراهم کند و حامی این حوزه حتماً قوه قضاییه و عملکرد مثبت آن است. قوه قضاییه می‌تواند با قوانین و قضاوت خود هرگونه انحصار دولتی، خصوصی و خصولتی را از اقتصاد ایران بزداید.

او با تأکید بر سه اصل شفافیت، نفی انحصار و ایجاد رقابت در اقتصاد می‌گوید: قوه قضاییه در این سه حوزه نقش مهم‌تری از دولت دارد. سرمایه‌گذار در جایی سرمایه خود را وارد می‌کند که احساس امنیت کند و در این زمینه قوه قضاییه نقش اساسی دارد.

پازوکی تصریح می‌کند: رشد و شکوفایی اقتصادی با امنیت اجتماعی ارتباط دارد؛ در سایه امنیت اجتماعی و شفافیت قضایی است که سرمایه‌گذار سرمایه خود را به عرصه تولید وارد می‌کند. باید از سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری و حقوق سرمایه‌داران ایرانی از حقوق کارآفرینان و تولیدکنندگان در مقابل فساد و رانت‌خواری و رانت‌جویی حمایت کرد؛ البته مجموعه حاکمیت یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه باید از تولیدکنندگان و اقتصاد ملی حمایت کنند.

او تاکید می‌کند: قطعاً باید حاکمیت با فساد مبارزه کند؛ اگر مردم احساس کردند کسی که رانت‌خوار است و رشوه می‌گیرد به سزای اعمالش می‌رسد و در مقابل تولیدکننده و کارآفرین و سرمایه‌گذار مورد حمایت است، حتماً به رویه‌ها اعتماد می‌کنند و همین مسئله به افزایش سرمایه اجتماعی کمک می‌کند.

به گفته پازوکی، این رویه به رشد اقتصادی و جذب سرمایه داخلی و خارجی می‌انجامد؛ تولید ملی رشد کرده و درنتیجه اشتغال بیشتر می‌شود.

شفافیت، نفی انحصار و ایجاد رقابت وظیفه دستگاه قضا برای حمایت از تولید است
تاریخ: یکشنبه 8 تیر 1399