Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بین الملل از تولید میلیونی ماسک در داخل خبر داد و گفت: در تولید محصولات بهداشتی به خودکفایی رسیدیم و به میزان قابل توجهی قابلیت صادرات دارد.

محمدرضا فیاض در گفتگو با خبرنگار اکسپورتنا درباره ایجاد فرصت های صنعتی و تجاری در زمان شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: در این دوره زمانی برخی از صنایع موفق به برداشتن قدم های اساسی شدند.

وی با اشاره به اینکه در تولید ماسک و مواد بهداشتی برای مبارزه با کرونا قدم های بسیارخوبی برداشته شد، عنوان کرد: این روند در حالی رو به بهبود است که ما در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا حدود 600 هزار واحد تولید ماسک داشتیم و اکنون این تعداد به چند میلیون رسیده است؛ این حاصل تلاش فوق العاده در این بخش است.

به گفته فیاض، اکنون ماسک های تولید داخلی پوشش نیاز داخلی را می دهند و حتی موفق شده‌ایم به اهدا و صادرات ماسک به کشورهای دیگر شده ایم.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولید شونده و مواد بهداشتی خط تولید خود را برای مواد مورد نیاز تغییر ماهیت داده اند، افزود: این خطوط هم اکنون تبدیل به خطوط تولید محصولات بداشتی مورد نیاز در زماین شیوع ویروس کرونا شده اند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بین الملل تاکید کرد: در بخش محصولات بهداشتی نیز به خودکفایی رسیدیم و اکنون کل جامعه را با محصولات داخلی پوشش می دهیم و همچنین در این بخش نیز به میزان قابل توجهی صادرات داریم.

وی در پاسخ به اینکه در این برهه زمانی میزان صادرات محصولات نام برده به چه میزان بوده است، گفت: برآوردی از میزان صادرات این محصولات ندارد.

تولید ماسک داخلی میلیونی شد/ محصولات بهداشتی ایران قابلیت صادرات دارد
تاریخ: سه شنبه 10 تیر 1399