Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ریسک های متناسب با تولید و تجارت باید شناسایی شده و پوشش های جدید بیمه ای در این صنعت تعریف شود.

 اکسپورتنا: سعید زرندی در جلسه ای که با حضور مدیران ارشد بیمه مرکزی و شرکت های بیمه برگزار شد، افزود: از ظرفیت صنعت بیمه در راستای رفع مشکلات قانونی و کاهش ریسک های حوزه صنعت، معدن و تجارت باید بهره برد.

وی گفت: چگونگی استفاده از بیمه برای ضمانت و ریسک در حمایت از تولید داخلی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاکید کرد: تدوین برنامه مدون توسط صنعت بیمه برای پوشش ریسک ها با تاکید بر طراحی ابزارها و قراردادهای جدید بویژه بدلیل نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید ضروری است و وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی هرگونه همکاری را در این خصوص دارد.

زرندی گفت: در برنامه ششم آمده است، استفاده از منابع صنعت بیمه در راستای تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی انجام شود و ما هم درخواست داریم این مهم مورد توجه قرار گیرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: رویکرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی برای تولید است و به دنبال استفاده از همه ظرفیتهای اقتصادی همچون ، بورس ، بیمه و… هستیم.

زرندی گفت: صنعت بیمه در دنیا نهادی با نقدینگی فراوان است و شرکتهای بیمه جزء اصلی ترین تامین کنندگان مالی پروژه های بزرگ و بلندمدت اقتصادی محسوب می شوند، اما در ایران تنها به بیمه تجاری محدود شده است.

وی افزود: نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی در اقتصاد بسیار مهم است و باید تلاش کنیم بخشی از سرمایه های موجود در این بخش را به طرف تولید سوق دهیم.


تعریف پوشش‌های بیمه‌ای جدید در بخش تولید و تجارت/ شناسایی ریسک‌های متناسب با تولید و تجارت ضرورت دارد
تاریخ: دوشنبه 16 تیر 1399