Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

عضو شورای مركزی مركز رشد و كارآفرینی دانشگاه كاشان: زحمات پیشكسوتان صنعت نساجی كاشان از صحنه شهر حذف می‌شود

شهرستان کاشان از پیشکسوتان صنعت نساجی کشور بوده و بزرگانی در این عرصه، متحمل زحمات فراوانی شدند که زحمات آنان متاسفانه با بولدزر از صحنه شهر حذف می‌شود.
عضو شورای مرکزی مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه کاشان گفت: متاسفانه فضای فرهنگی شهرستان کاشان و دیدگاه سازمان‌ها و ادارات دخیل در فضای کارآفرینی و کسب و کار شهرستان مطلوب و تخصصی نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در کاشان «تقی حجازی» در نشست مدرسان کارآفرینی آموزش و پرورش کاشان گفت: نگاه به صاحبان کسب و کار از جنبه منفی قوی‌تر است تا مثبت آن و به‌صورت فرهنگی اجتماعی در حال ریشه دوانیدن است که باید در این خصوص اقدامات مثبت فرهنگی صورت گیرد.
به گفته وی، کارآفرینان به دلیل تعهدی که به کار خود دارند، به هر ترتیب، با وجود مشکلات فراوان، فعالیت‌های مربوط به کسب و کار خود را به سر انجام می‌رسانند.
وی اظهار داشت: شهرستان کاشان از پیشکسوتان صنعت نساجی کشور بوده و بزرگانی در این عرصه، متحمل زحمات فراوانی شدند که زحمات آنان متاسفانه با بولدزر از صحنه شهر حذف می‌شود.
وی تصریح کرد: کاش حداقل فضایی به عنوان موزه به این امر اختصاص پیدا می‌کرد تا افتخارات آن در همه زمینه‌ها برای نسل حاضر و آینده باقی بماند و بفهمیم از کجا به کجا رسیدیم.
عضو گروه کارآفرینان مدیریت آموزش و پرورش کاشان نیز در این نشست گفت: کارآفرینی یعنی ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ چیز، نه ایجاد یک چیز ارزشمند به هیچ چیز و باید فکری به حال استراتژی‌ها بکنیم.
«علیرضا خبازی» در نشست فصلی مدرسان کارآفرینی هنرستان‌های کاشان افزود: آموزش‌های کارآفرینی به طور روزافزون در جهان مورد توجه قرار گرفته است و اغلب دولت‌ها سیاست‌های حمایتی برای توسعه کارآفرینی را در مراکز آموزشی اجرا می‌کنند.
وی تاکید کرد: نیاز به توسعه ظرفیت‌های موجود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از طریق نوآوری، نیاز به نوآوری برای به کارگیری اثربخش ظرفیت‌های تولیدی موجود و نیاز به کارآفرینی برای کاهش هزینه‌های عمومی، ایجاد مزیت رقابتی و حضور در بازارهای بین المللی از دلایل اهمیت توسعه آموزش‌های کارآفرینی است.
به گفته وی، با توجه به روند جهانی سازی اقتصاد و حذف تدریجی مرزهای تجاری، آینده کشور به مزیت رقابتی آن در بازار جهانی بستگی دارد و تربیت نیروی متخصص لازم برای کمک به شرکت‌های ملی که در بازار جهانی به طور پایدار فعالیت می‌نمایند، یک ضرورت است.
وی تصریح کرد: شهرستان کاشان یکی از بزگ‌ترین صادر کنندگان منسوجات جهان به کشور بریتانیا بوده است که خود یکی تاثیرگذاران صنعت نساجی جهان است.
وی گفت: به استناد اخبار حجم عمده صادرات فرش دستباف کشور مربوط به شهرستان کاشان بوده است که در شرایط فعلی این صنعت هم حال خوشی ندارد وروبه زوال است ولی در نمایشگاه‌های تخصصی فرش دستبافت از کاشان حرفی به میان نمی‌آید و یا حضوری چشمگیر نیست.
خبازی افزود: در تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها چشم انداز به عنوان حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است، در حالی که بعضی صنایع ما که برند جهانی بوده‌اند، حرکتی معکوس و رشد منفی داشته‌اند که نشان‌دهنده این است تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این صنایع یا چشم‌اندازی نداشته‌اند یا داشته‌اند و استراتژی نداشته‌اند.
نشست گروه مدرسان کارآفرینی آموزش و پرورش کاشان، در سالن مرکز تحقیقات معلمان کاشان، با حضور مدرسان درس کارآفرینی هنرستان‌های پسرانه و دخترانه شهرستان کاشان برگزار شد و در این نشست، مسائل و آسیب‌های حوزه آموزش کارآفرینی، قوت‌ها ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات، شیوه‌های تدریس اثر گذار، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1
تاریخ: یکشنبه 25 اسفند 1392