Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

ماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گفت: تا سال 88 صنعت و معدن کشور رشد خوبی داشته اما از این سال رشد صنعت کاهش یافته به طوری که در سال 91 سرمایه گذاری در بخش صنعت از 19 هزار میلیارد تومان به 9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه بررسی سیاست های وزارت صنعت معدن تجارت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، نماینده مرکز پژوهش ها در این خصوص به بیان معضلات بخش تولید و کشاورزی پرداخت.

وی گفت: صنعت و تجارت 38 درصد در اقتصاد کشور نقش دارند که از این میزان 18 درصد مربوط به تجارت و 21 درصد مربوط به صنعت و معدن است که عامل اصلی رشد تجارت است.

نماینده مرکز پژوهش ها ادامه داد: تا سال 88 در بخش صنعت رشد خوبی را داشتیم اما از سال 88 به بعد رشد صنعت کاهش یافت به طوری که در سال 91 سرمایه گذاری در بخش صنایع از 19 هزار میلیارد تومان به 9 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

وی اظهار داشت: یکی از شاخص های مهم در صنعت مصرف برق است، تعدادی از صنایع ما دارای نیروگاه هستند از سال 89 مصرف برق صنایع کاهش یافته است.

وی با ارائه آماری در این خصوص گفت: در سال 80 مصرف برق بخش صنعت 592 میلیون کیلووات بوده که در سال 89 به 220 میلیون کیلووات کاهش یافته و در سال 91 نیز 261 کیلووات بوده است.

نماینده مرکز پژوهش ها اظهار داشت: نگاهی به بخش صادرات نشان می دهد که در گذشته روند ثابتی در صادرات وجود داشته اما متاسفانه طی سالهای گذشته صادرات به سمت سبد نفتی رفته است.

وی با بیان اینکه در صنایع نوین وضعیت خوبی نداریم، گفت: در سال 89 ، 3 درصد صادرات ناشی از فناوری های نو بوده که در سال 91 به 1.39 درصد کاهش یافته است.

1
تاریخ: یکشنبه 31 فروردین 1393