Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی رد شد.
ˈغلامرضا کاتبˈ در گفت و گو با ایرنا با اشاره به جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از رد طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی خبر داد و گفت: این طرح در جلسه امروز کمیسیون رییس کل بانک مرکزی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی مجلس و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: این طرح به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و داشتن بار مالی، مخالفت با برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین وجود قانون در این زمینه از سوی اعضا رد شد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی همچنین از رد طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان در جلسه امروز کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح نیز به این دلیل رد شد که اعضا معتقد بودند در این زمینه کمبود قانون وجود ندارد.

به گفته کاتب، طرح نحوه تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب هم به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و داشن بار مالی از سوی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رد شد.

1
تاریخ: دوشنبه 1 اردیبهشت 1393