Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

شفاف نبودن فعالیت‌های صنفی در صنعت پوشاک باعث شده تا آمار دقیقی از میزان مصرف، تولید و ظرفیت‌های واقعی این صنعت وجود نداشته باشد و به همین دلیل، تاکنون نتوانسته ایم سند راهبردی مشخص و جامعی را برای توسعه این صنعت تدوین کنیم. مجید نامی نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان مطلب فوق گفت: یکی از پیش نیازهای اصلی برای تهیه سند راهبردی در این صنعت، اطلاعات درست و شفاف است تا بتوان همه ظرفیت‌های کشور را برای توسعه این صنعت به کار گرفت، اما ضعف اطلاعات و آمار در این بخش باعث شده تا بخش صنفی و بخش صنعتی هر کدام براساس اطلاعات خود، تنظیم سند راهبردی صنعت پوشاک را پیشنهاد دهند و به همین دلیل تاکنون اجماعی برای تدوین یک سند جامع که قابلیت اجرایی در این صنعت را داشته باشد شکل نگرفته است.

نبود شفافیت مالی در صنعت پوشاک
تاریخ: یکشنبه 12 تیر 1401