Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

معاون درآمد‌های سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این شبهه که تولیدکنندگان پیش از این هم از مالیات علی الحساب معاف بوده اند گفت: شمار قابل توجهی از بازرگانان که کالای غیرمصرفی وارد می‌کنند از مزایای کاهش نرخ مالیات علی الحساب منتفع می‌شوند و این طور نیست که فقط شامل تولیدکنندگان وارد کننده بشود.

اکسپورتنا: «محمد تقی پاکدامن» در توضیح این مطلب گفت: همه واحد‌های تولیدی، خود واردکننده مواد اولیه خود نیستند و بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیازشان را از طریق تجار تامین می‌کنند که بر این اساس، تصمیم اخیر اتخاذ و بخشنامه صادر شد. پاکدامن گفت: برای مثال بازرگانانی که تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و یا مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها را وارد می‌کردند و یا بازرگانانی که در سال اول و دوم فعالیت خود هستند و هنوز از پرونده مالیاتی آن‌ها ۲ سال نگذشته و مشمول معافیت پیشین نبودند، با بخشنامه اخیر مشمول کاهش می‌شوند.

معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: تا پیش از این فقط برخی از اشخاص از جمله واحد‌های تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر، پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذیربط، دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه در بودجه عمومی کشور، تعاونی‌های مرزنشینان، کالا‌های موضوع ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی، کالا‌های فاقد جنبه تجاری همراه مسافر یا از طریق پست و کالا‌های اساسی طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار و همچنین اشخاصی که در دو سال اخیر اظهارنامه مالیاتیشان را در موعد قانونی تسلیم کرده اند، تا میزان مجاز نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب واردات را نداشته اند.

پاکدامن افزود: این تصمیم با هدف کاهش هزینه تولید و تورم گرفته شده و بر اساس آن، مالیات علی‌الحساب واردات کالا‌های غیر مصرفی فارغ از اینکه واردکننده آن چه شخصی باشد، به نصف کاهش می‌یابد.

شایان ذکر است وزیر اقتصاد ۱۵ تیر ماه در بخشنامه‌ای، نرخ مالیات علی الحساب واردات کالا‌های غیر مصرفی را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش داد.

آیا کاهش ۵۰ درصدی مالیات علی الحساب واردات، گره‌ای از کار تولید باز می‌کند؟
تاریخ: دوشنبه 20 تیر 1401