Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرگزاری فارس، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی محمدباقر آقاعلیخانی را به سمت دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور منصوب کرد.

«معاونت وزیر صمت و ریاست مرکز ملی فرش ایران»، «معاونت اقتصادی فرودگاه و ریاست منطقه ویژه اقتصادی پیام» و «ریاست سازمان صنایع و معادن استان قزوین» از جمله سوابق اجرایی آقاعلیخانی است.

گفتنی است پیش از این صدیف بیک زاده در این سمت فعالیت داشت.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور منصوب شد
تاریخ: سه شنبه 27 دی 1401