Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در ماه گذشته صادرات از واردات پیشی گرفته است، گفت: صادرکنندگان 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار فروختند.
ولی اله افخمی راد در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت فعلی پورتال ارزی و رصد ارز صادرکنندگان از سوی دولت برای اطمینان از ورود آن به بازار گفت: پورتال ارزی برای شرایط خاصی طراحی شده بود که اختلاف قیمت ارز وجود داشت و این احتمال بروز می کرد که اختلاف قیمت، سبب عدم ورود ارز حاصل از صادرات به بازار شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ماه فروردین گذشته، صادرات به کشور از میزان واردات فزونی یافته است و ارز مورد نیاز برای واردات به نوعی از صادرات تامین شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون صادرکنندگان 100 درصد ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کشور می کنند و دلیلی نیز ندارد که این کار را انجام ندهند.

افخمی راد با بیان اینکه هم اکنون نباید دست و پای صادرکنندگان را با مسائلی همچون پورتال ارزی بست، گفت: تا جایی که امکان دارد باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، چراکه اقتصاد آزاد همان اقتصاد مقاومتی است.

1
تاریخ: سه شنبه 16 اردیبهشت 1393