Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

افزایش نرخ ارز، هزینه های جانبی تولید و همچنین اجرای ناقص فاز اول طر هدفمندی یارانه ها موجب کاهش اشتغال در صنایع بزرگ ایران شده است.

به گزارش خبر آنلاین ، برآوردهای مرکز آمار ایران تایید می کند که میزان اشتغال در برخی صنایع بزرگ و مولد ایران کاهش یافته است.

 

 

این گزارش نشان می دهد تعداد واحدهای صنعتی کاهش یافته است ولی میزان اشتغال این صنایع تغییرات قابل توجهی نداشته است. در همین دوره زمانی ارزش افزوده برخی رشته های صنعتی کاهش یافته است. پیش از این فعالان صنعتی بارها اشاره کرده بودند که همزمان با افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و دشوارهای تولید وضعیت واحدهای صنعتی به آستانه بحران رسیده است.


گزارش جدید مرکز آمار ایران تایید می کند صنایع ایران در دوره زمانی بین سال 89 تا 90 شرایط بسیار نامطلوبی داشته اند. براساس این گزارش در دوره مورد بررسی فعالیت برخی صنایع خاص که به حوزه هایی مانند فرهنگ وابسته بودند، با خطر مواجه شده است. در همین دوره صنایعی که کار چاپ و نشر رسانه ها را انجام می دادند از تعدادشان کاسته شده است. همچنین صنایع مولد صنعتی نیز با کاهش نیروی شاغل مواجه اند.

تاریخ: شنبه 20 اردیبهشت 1393