Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

حسن علی دوستی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس  با اشاره به در نظر گرفتن ضمانت بانکی به جای عوارض برای کالاهای صادراتی   اظهار داشت: این موضوع در راستای حمایت از صادرات و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

مدیرکل صادرات گمرک ایران با بیان اینکه صادرکنندگان کشور باید عوارض کالای صادراتی خود را طبق قانون به صورت نقدی پرداخت کنند، تصریح کرد: در حال حاضر براساس این بخشنامه، با گرفتن ضمانت بانکی به جای عوارض صادرکنندگان می‌توانند بدون توقف در گمرک کالاهای خود را صادر کنند.

وی یکی از دلایل گذاشتن ضمانت بانکی را کمبود نقدینگی میان صادرکنندگان برای صادرات کالاها دانست و گفت: با توجه به اینکه تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند در امر صادرات این مشکل وجود دارد، برای اینکه بتوانند کالای خود را بدون توقف صادر کنند این امکان برای آنها فراهم شده است.

به گفته علی دوستی، هر صادرکننده با توجه به اعتباری که نزد بانک دارد می‌تواند از این امکان استفاده کرده و بانک نیز بدهی او را در دو فرصت سه و شش ماهه تضمین کند تا به نوعی اجازه خروج کالاها داده شود.

وی تأکید کرد: صادرکنندگان متعددی وجود داشتند که درخواست تأخیر در پرداخت عوارض را داشتند، به همین دلیل این تصمیم گرفته شده و به جای عوارض ضمانت بانکی دریافت می‌‌شود تا صادرات به منظور حمایت از تولید داخلی و رونق صادرات بدون وقفه انجام شود.

مدیرکل صادرات گمرک ایران با بیان اینکه یکی از رویکرد‌های این سازمان بازنگری در فرایندهای گمرکی است، افزود:‌ سیاست کلی گمرک حذف محدودیت‌ها و رفع موانع است و در این راستا سامانه دوراظهاری ایجاد شده تا بتوان پیش‌نیازهای مجوز، عوارض و ثبت‌نام را به حداقل زمان رساند. همچنین در تلاش هستیم تا در صدور کالاها از گمرکات بازنگری شود و همه کالاها از گمرکات کشور صادر شوند.

حسن علی دوستی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به در نظر گرفتن ضمانت بانکی به جای عوارض برای کالاهای صادراتی اظهار داشت: این موضوع در راستای حمایت از صادرات و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

مدیرکل صادرات گمرک ایران با بیان اینکه صادرکنندگان کشور باید عوارض کالای صادراتی خود را طبق قانون به صورت نقدی پرداخت کنند، تصریح کرد: در حال حاضر براساس این بخشنامه، با گرفتن ضمانت بانکی به جای عوارض صادرکنندگان می‌توانند بدون توقف در گمرک کالاهای خود را صادر کنند.

وی یکی از دلایل گذاشتن ضمانت بانکی را کمبود نقدینگی میان صادرکنندگان برای صادرات کالاها دانست و گفت: با توجه به اینکه تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند در امر صادرات این مشکل وجود دارد، برای اینکه بتوانند کالای خود را بدون توقف صادر کنند این امکان برای آنها فراهم شده است.

به گفته علی دوستی، هر صادرکننده با توجه به اعتباری که نزد بانک دارد می‌تواند از این امکان استفاده کرده و بانک نیز بدهی او را در دو فرصت سه و شش ماهه تضمین کند تا به نوعی اجازه خروج کالاها داده شود.

وی تأکید کرد: صادرکنندگان متعددی وجود داشتند که درخواست تأخیر در پرداخت عوارض را داشتند، به همین دلیل این تصمیم گرفته شده و به جای عوارض ضمانت بانکی دریافت می‌‌شود تا صادرات به منظور حمایت از تولید داخلی و رونق صادرات بدون وقفه انجام شود.

مدیرکل صادرات گمرک ایران با بیان اینکه یکی از رویکرد‌های این سازمان بازنگری در فرایندهای گمرکی است، افزود:‌ سیاست کلی گمرک حذف محدودیت‌ها و رفع موانع است و در این راستا سامانه دوراظهاری ایجاد شده تا بتوان پیش‌نیازهای مجوز، عوارض و ثبت‌نام را به حداقل زمان رساند. همچنین در تلاش هستیم تا در صدور کالاها از گمرکات بازنگری شود و همه کالاها از گمرکات کشور صادر شوند.
تاریخ: شنبه 27 اردیبهشت 1393