Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش یک طبقه تعرفه‌ای در سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون پائین ترین تعرفه 4 درصد و بالاترین تعرفه 100 درصد است که بر این اساس، 329 قلم کالا تعرفه 100 درصدی دارند.

ولی الله افخمی راد در گفتگو با مهر از کاهش طبقات تعرفه ای در سال جاری خبر داد و گفت: برنامه داریم در سال 94 حداکثر 10 طبقه تعرفه ای و سال 95، هفت طبقه تعرفه ای داشته باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر 14 طبقه تعرفه ای وجود دارد که پائین ترین تعرفه 4 درصد و بالاترین تعرفه 100 درصد است که تعرفه های 100 درصدی مربوط به کالاهای غیر ضروری است.

وی تصریح کرد: هم اکنون 654 قلم کالا تعرفه 4 درصد، 624 قلم کالا تعرفه 6 درصد، 450 قلم کالا تعرفه 8 درصد، 3451 قلم کالا تعرفه 10 درصد و 329 قلم کالا تعرفه 100 درصدی دارند.

به گفته افخمی راد، برنامه دولت این است که تعداد طبقات تعرفه ای را کاهش دهد تا شفاف سازی در امر تجارت صورت گیرد. این در حالی است که از روی کار آمدن دولت یازدهم تمام تلاش این بوده که تجارت در کشور روان شده و کتاب تعرفه برای اولین بار در روزهای ابتدایی سال در اختیار تجار قرار گیرد تا آنها با شفافیت برای واردات کالا اقدام کنند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: حذف مقررات زاید و پرهزینه از جمله مهمترین دستور کارهای دولت برای روان سازی تجارت است.

تاریخ: شنبه 27 اردیبهشت 1393