Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه 2هزار واحد صنعتی صادراتی در شهرکهای ونواحی صنعتی حضور دارند، خاطر نشان کرد:  سازمان قصددارد توان صادراتی صنایع کوچک را افزایش داده و بستر لازم را برای حضور آنها در بازارهای هدف فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل سازمان، غلامرضا سلیمانی درکارگروه مشترک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران و اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی ایران  با اشاره به  رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنایع کوچک کشور، از طریق شناسایی بازارهای منطقه ای خاطرنشان کرد: سازمان برنامه های حمایتی مناسبی برای توسعه بازار واحدهای صنعتی صادراتی در نظر گرفته که یکی از آنها همکاری با صندوق ضمانت صادرات وبانک توسعه صادرات است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: با کمک صندوق ضمانت صادرات وبانک توسعه صادرات حمایت مالی از واحدهای صادراتی در دستور کار قرار گرفته و برنامه هایی برای حضور آنها در بازارهای بین المللی   در حال تدوین است.

وی در ادامه برارتقا جایگاه صنایع کوچک در ارزش افزوده و اشتغال صنعتی کشور تاکید کرد و گفت:  نوسازی صنایع کوچک کشور به منظور رقابت پذیر کردن و رشد و بالندگی  این  صنایع وهمچنین ایجاد و توسعه مجتمع ها و شهرکهای صنعتی از جمله سیاستهای سازمان در توسعه صنایع کوچک بوده و برنامه های حمایتی  در این راستا  دردستور کار قرار گرفته است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران ضمن تاکید بر دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری در صنایع کوچک از طریق حمایتهای مالی و سرمایه گذاری افزود: به منظور ارتقا  سطح فناوری صنایع کوچک کشور و دستیابی به فناوری های پیشرفته ، حمایت نظام مند از توسعه فناوری های پیشرفته و نفوذ فناوریهای جدید در صنایع کوچک با محوریتهای شهرک های فناوری و مراکز خدمات فناوری کسب و کار و فن بازارها بیش از گذشته  مورد توجه قرار  گرفته است.

 سلیمانی  در پایان به ایجاد 929 شهرک وناحیه صنعتی  مصوب  درسراسر کشور اشاره وتصریح کرد:  ازاین تعداد 719  شهرک وناحیه صنعتی با 50 هزار هکتار زمین صنعتی برای واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سراسر کشور آماده سازی شده است.

1
تاریخ: یکشنبه 4 خرداد 1393