Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

نماینده ادوار مجلس با یادآوری راهکارهای درمان رکود تورمی در کشور، گفت: اکنون برای رونق تولید همچنان باید سیاست های انبساطی پیش گرفت و برای جریانات غیر مولد به شدت انقباضی عمل کرد تا در ابتدا رشد نقدینگی و نرخ تورم کاهش یابد.

محمد خوش چهره در گفت و گو با خانه ملت در رابطه با هشدار اقتصاد دانان به دولت مبنی بر احتمال وقوع موج دوم رکود تورمی، گفت: نمی توان اذعان کرد که با موج دوم رکود تورمی مواجه هستیم البته باید توجه داشت که خطر استمرار رکود تورمی همواره وجود داشته و آن را تایید می کنم، اما کشورهیچگاه از این وضعیت خارج نشده ایم که احتمال رخ دادن موج دوم آن اقتصاد را باردیگر تهدید کند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: ایران همچنان با بیماری رکود تورمی در حوزه پیشتازی مانند مسکن و تورم‌های  سنگین در تولید و نهاده های آن مواجه است، همچنین تورم در سبد غذایی مردم وجود داشته، بنابر این استمرار رکود تورمی را تایید می کنم، اما وقوع موج دوم را خیر.

وی همچنین در رابطه با راهکارهای درمان رکود تورمی ،گفت: این موضوع به مثابه بیماری تب و لرز است، یعنی اگر بخواهیم تب بیمار را با سرما کاهش دهیم لرز می کند و گرم کردن به منظور جلوگیری از لرز هم تب را افزایش می دهد و درمان این موضوع نیازمند نوع خاصی از سیاست ها و تصمیمات دوگانه و همزمان است.

وی تصریح کرد: درمان این بیماری دشوار نیست، بلکه تنها پیچیده بوده و باید با بهره گیری از تجربیات و استفاده از مبانی نظری آن را درمان کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به طور مثال در این وضعیت، باید سیاست های پولی انبساطی و انقباضی را اجرا کرد به نحوی که هم با تورم و هم با رکود مقابله شود و اجرای سیاست ها نیز به صورت هدفمند باشند.

خوش چهره اظهار داشت: اکنون برای رونق تولید همچنان باید سیاست های انبساطی پیش گرفت و برای جریانات غیر مولد به شدت انقباضی عمل کرد تا در ابتدا رشد نقدینگی و نرخ تورم کاهش یابد.

نماینده ادوار مجلس در رابطه با اینکه رونق بازار بورس آیا باعث خروج از رکود تورمی می شود، بیان کرد: اشکال کشور این است درمان را در یک بخش جست و جو می کنیم، درست است که بازار بورس آثار ضد تورمی داشته و می تواند جمع کننده منابع خرد و کلان و تزریق کننده به سمت تولید باشد ، اما بازار بورس ایران این جایگاه را نداشته و با مشکلاتی از قبیل عدم شفافیت و نبود اعتماد ملی مواجه است، البته بازار بورسی همگام با مقتضیات ایران است، اما به عنوان ابزاری کارا نمی توان از آن استفاده کرد.

1
تاریخ: چهارشنبه 7 خرداد 1393