Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته حمایتی دولت برای خروج صنایع از رکود خبرداد و گفت: در این بسته حمایتی، مجموعه راهکارهای مالی، حمایتی و قوانینی به صورتی در نظر گرفته شده است که تحریک تقاضا و عرضه صورت گیرد، اما تمرکز وزارت صنعت در تحریک تقاضا، بر بازارهای صادراتی و رونق صادرات کالا است.

  حسین ابویی مهریزی در گفتگو با مهر با اعلام تدوین بسته حمایتی دولت برای خروچ بنگاه های صنعتی و تولیدی از رکود، گفت: معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری تمامی معاونت ها و دستگاه های مرتبط دولتی، بنا را بر این گذاشته است که بتواند فضایی فراهم کند تا تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی در یک فضای قابل اعتماد، بتوانند رشد مناسبی برای اقتصاد کشور فراهم آورند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان اقدامات متنوعی شامل تدوین برنامه عملیاتی در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تهیه پیبش نویس لایحه حمایت از تولید و ارایه آن به دولت و تدوین بسته حمایتی دولت از تولید برای خروج از رکود صورت داده است و از تمامی صاحبنظران و نمایندگان مجلس برای خروج از فضای رکودی نظرخواهی کرده است.

وی تصریح کرد: در این میان ممکن است برای تسریع در امور صنعت، تصویب برخی از قوانین ضروری باشد، اما این تدوین و تصویب، به طور قطع به نحوی صورت خواهد گرفت که تعدد و تزاحم قوانین صورت نگیرد. 

ابویی در خصوص جزئیات بسته حمایتی دولت برای خروج واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: اکنون تمامی کارشناسان، علل رکود را می دانند و برای خروج از آن، راهکارهای متفاوتی ارایه می دهند، بر این اساس کار تدوین بسته خروج از رکود تولید نهایی شده و ظرف روزهای آتی، این بسته برای تصویب و تائید نهایی به دولت ارایه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه نشانه های خروج از رکود تورمی در حال نمایان شدن است، اظهار داشت: معدل آمار و ارقام در تعدد پروانه ها و افزایش تولید برخی از کالاهای تولیدی، نشانگر این است که فرایند و روند خروج از رکود شروع شده است؛ چراکه هر گاه افزایش تولید صورت گیرد، یعنی برای تقاضا نیز فکری شده است.

ابویی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در این بسته حمایتی، راهکارها به نحوی اندیشیده شده است که تحریک تقاضا و عرضه صورت گیرد، چراکه تا زمانی که طرف عرضه تامین نشده باشد، تقاضاها بدون پاسخ می ماند و حتی اگر مشکلات تامین نیز برطرف شود، تقاضا نیز پاسخ داده می شود، بنابراین باید برای خروج از رکود تورمی، دو راهکار افزایش عرضه و تحریک تقاضا را صورت داد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در تحریک تقاضا، تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازارهای صادراتی و افزایش صادرات است تا زمینه برای تحریک عرضه نیز فراهم شود. البته تحریک تقاضا و عرضه با مجموعه ای از راهکارهای مالی، حمایتی، قوانینی و مواردی از این دست در این بسته پیش بینی شده است.

تاریخ: شنبه 17 خرداد 1393