Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
امروز در جلسه ای كه با سازمان امور مالیاتی خواهیم داشت در مورد عملكرد مالیاتی اصناف در سال 92 و پیشنهادات اصناف در مورد مالیات بر ارزش افزوده مذاكراتی خواهیم داشت كه امیدواریم با تعامل سازمان مالیاتی به توافقات خوبی نائل شویم.

به گزارش نساجی نیوز و به نقل از ایلنا رییس اتاق اصناف تهران گفت: اخذ مالیات برارزش افزوده در برخی از صنف ها نیاز به بازنگری دارد.

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اعتراض برخی از اصناف(آهن فروشان و طلا فروشان) در مورد مالیات بر ارزش افزود اظهار داشت: اصناف با كل موضوع مالیات بر ارزش افزوده موافق هستند و باید آن را نیز بپردازند و مخالفتی در این زمینه وجود ندارد اما در برخی موارد مشاهده شده یك صنف باید تا 4 بار مالیات بر ارزش افزوده بپردازد یك بار در زمان ورود مواد اولیه، یك بار در زمان تبدیل، یك بار در زمان تولید و در مرحله آخر در زمان فروش كالا این مالیات اخذ می شود.

وی افزود: به نظر می رسد این قانون نیاز به بازنگری دارد و كارشناسی دقیقی در مورد آن صورت نگرفته است.

فاضلی ادامه داد: اینكه گفته شده مالیات بر ارزش افزوده را اصناف باید از سال 89 و 90 بپردازند اصلا صحیح نیست زیرا در آن زمان این مالیات اخذ نشده كه اكنون آن را بپردازند.

وی در خاتمه گفت: امروز در جلسه ای كه با سازمان امور مالیاتی خواهیم داشت در مورد عملكرد مالیاتی اصناف در سال 92 و پیشنهادات اصناف در مورد مالیات بر ارزش افزوده مذاكراتی خواهیم داشت كه امیدواریم با تعامل سازمان مالیاتی به توافقات خوبی نائل شویم.

1
تاریخ: شنبه 17 خرداد 1393