Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از  روابط عمومی استانداری مازندران، احسانی در جلسه احداث کارخانجات جدید نساجی مازندران، حمایت از ساخت کارگاه های تولیدی و مدد رسانی به واحدهای تولیدی که بنا به دلایلی دچار توقف شده اند را از ملزومات ایجاد اشتغال و بهره وری در استان دانست.

وی افزود: کاستی هایی در زمینه های مختلف مدیریتی استان وجود دارد که باید با دوراندیشی و درایت مدبرانه و عملکردی روشن نسبت به شناسایی آنها و بر طرف کردن مشکلات اقدام عملی صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران، توسعه سرمایه گذاری با رویکرد توجه ویژه به بخش خصوصی را در ایجاد اشتغال پایدار مهم ارزیابی و تصریح کرد: نساجی مازندران از جمله کارخانجات استان در طول سال های گذشته محسوب می شد که متأسفانه به دلیل مدیریت نامطلوب و کمبود نقدینگی دچار مشکلات عدیده شد، اما خوشبختانه با حمایت بخش خصوصی و سرمایه گذاری های انجام شده توفیقات شایان توجهی در زمینه  احیاء مجدد آن به دست آمده است.

وی، درصد اشتغالزایی در واحد های مختلف نساجی را نیز مدنظر قرار داد و گفت: با حذف شدن هر یک از کارخانجات و شرکت های استان از چرخه تولید نه تنها به بدنه توسعه استان ، لطمات جبران ناپذیری وارد می شود بلکه آمار اشتغال نیز کاهش یافته و شاهد بیکاری خیل عظیمی از جوانان خواهیم بود.

احسانی، توجیه کارفرمایان سرمایه گذار و حمایت های مالی را از زمره امور اساسی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و افزایش بدهی های کلان کارخانجات و واحدهای تولیدی دانست.

1
تاریخ: سه شنبه 10 تیر 1393