Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این که ثبت سفارش برای برخی افراد ایجاد کاسبی کرده است، گفت: قانون جدید تجارت مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، جمشید شهریاری اظهار کرد: باوجود آن که تدوین قانون جدید زمان بسیاری را طی کرده و نظرات اکثر افراد دریافت شده الزام به تغییراتی دارد و احساس خطر با این قانون می شود.

او با اشاره به این که با نگاه به تطابق با شرایط جهانی این قانون نگارش شد، ادامه داد: این قانون برخی موارد و فرآیندها را پیچیده تر کرده است.

وی تاکید کرد: برخی از موارد کاملا با شرایط جهانی تطابق دارد و به دلیل این که برخی از موارد اصلاح نشده نباید تمام قانون را زیر سوال برد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با حذف یا عدم حذف ثبت سفارش بیان کرد: ثبت سفارش هیچ کارکردی ندارد و باعث ایجاد مشکلاتی در واردات شده است.

او تصریح کرد: برخی افراد معتقدند که با حذف ثبت سفارش آمار دقیق وجود نخواهد داشت که این موضوع هیچ ارتباطی با ثبت سفارش ندارد و آمار دقیق و قطعی از سوی گمرک ارائه خواهد شد.

وی یادآور شد: نباید برای کنترل چند قلم کالا از ورود چند هزار قلم کالا جلوگیری شود و می توان با استفاده از برنامه مدون و پویا ایرادات را برطرف کرد.

شهریاری با بیان این که ثبت سفارش برای برخی افراد ایجاد کاسبی کرده است افزود: باید فرآیند ها در هر قانون و مرحله ای کوتاه شود تا فعالیت های اقتصادی تصریح شود.

وی در رابطه با ایرادات وارد از سوی برخی اتحادیه های صنفی به حق گمرکی و سود بازرگانی که توسط سازمان توسعه تجارت اعلام می شود گفت: حقوق گمرکی هر ساله توسط ماده یک کمیسیون صادرات و واردات تعیین می شود که نمایندگان اتحادیه می تواند با ارائه اطلاعات و درخواست های خود بر میزان حق گمرکی و سود بازرگانی تعین شده تاثیرگذار باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: به دلیل وجود برخی مشکلات و ایرادات در هر قانونی نباید کلیت آن را زیر سوال برد.

تاریخ: شنبه 14 تیر 1393