نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آذین جامه 02166757972 فروش, تولید
ال آر سی 02133910592 تولید www.lrcgroup.ir
ال سی من 02166736753 02166736367 آدرس ایمیل فروش, تولید www.lc-man.com
تولیدی جوانان صادقی 02155307140 تولید
تولیدی پوشاک پارسه 0212222247
جامینه 02188345088 تولید
زاگرس پوش 06624463670-74 06624463680 فروش, تولید
صنایع پوشاک گلرنگ 02188197812 02188196268 آدرس ایمیل تولید www.golrangclothing.com
ماکسیم 021887882-5 02188885980 آدرس ایمیل فروش, تولید www.maximiran.com
مروارید پوش بهامین 02133934986 02133934986 فروش, تولید
مزون چومس 02188830150 آدرس ایمیل تولید www.chomas.com
میلاد نواب 02188713489 88713489 تولید
هاکوپیان 02188827882 02188820264 آدرس ایمیل فروش, تولید www.hacoupian.net
پوشاک آی تک 02188828341 02188348399 تولید www.itak-group.com ، www.itak-co.com
پوشاک کرال 02166728818 02166748987 آدرس ایمیل تولید www.kralco.net
گراد افرين 02188506634-39 02188761999 آدرس ایمیل تولید