نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
استودیو طراحی محافظت 02166003469 02166031794 www.mohafezat.com
ایران جک 02155896857 02155808333 آدرس ایمیل www.iranjack.com
بوریا 02188739073 02188769036 آدرس ایمیل فروش, خدمات www.booria.com
لوتوس 02122282909 02122832638
مانی 02188511712 02188542567
نقشينه پود 02122264501-2 02126410891 آدرس ایمیل