نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
هرمز تهاتر 02122056755
آتشکاران 02822222991 تولید
افرا کمند 02122418561 02122420701 آدرس ایمیل تولید www.tsdanesh.com
الماس شیمی 02188015876 02188015876 آدرس ایمیل واردات, توزیع www.almaschemie.com
ایستاراد کوشا 02177735900 02177735676 آدرس ایمیل تولید www.istarad.com
ایستارد 02177735900 02177735676 آدرس ایمیل تولید www.istarad.com
بازرگانی مهدی جعفری 02155034009 02155035597 آدرس ایمیل www.jafari-inc.com
توليدي الياف سيمرغ گناباد 05337254494 05337259216 آدرس ایمیل
تولیدی علی اصغر مهری 02165750250 آدرس ایمیل تولید
جهان صنعت 03155541449 خرید, فروش
دونگ سین 02166952274 02166967705 آدرس ایمیل تولید www.nassajbaft.com
رسن ریس یزد 03535279114 03535279100 واردات, تولید
زرین مهر آتاد قم 02533342770 02533342771 آدرس ایمیل تولید www.mousavi-ic.com
سارا تکس 02122028822 02122028824 آدرس ایمیل www.saratex.com
سامان صنعت مبتکر 02126420117 02122903195 خرید, فروش WWW.ebp.ir
مهرین پارس 02155580096 02155608817 آدرس ایمیل www.mahrinpars.ir
نساج بافت ایرانیان 02155637469 02155154467 آدرس ایمیل www.nassajbaft.com
نصر دوخت ماشین 02151049 02155620856 آدرس ایمیل WWW.NASR.IR
نیکو نسج 02122258940 02122258940 تولید
پرتو تجارت ارم 02188969016 02188973208 آدرس ایمیل تولید www.eramknit.com
پروان پایون پژوهان 02177609802 02177507204 آدرس ایمیل تولید www.projectserviceiran.com
پسیفیک 02188243488 02188243488 واردات
کاوشگران تدابیر بازاریابی اصفهان 0311۶۲۰۴۱۴۵ 0311۶۲۰۴۴۹۵ آدرس ایمیل واردات
گلفام البرز 0282225995 واردات, تولید