نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
آذر بافت شهاب 09147337375 04326342142 تولید www.azarbaftshahab.com
آرمان پوش 02188140880 02188324864 آدرس ایمیل www.armanpoosh.com
آستین 02144965573 02144965684 آدرس ایمیل تولید www.asteen.ir
ایران کلاه 02155844803 02155857146 آدرس ایمیل تولید www.irankolah.com
ایمن ابزار یاسین 02166728218 66729199 فروش, تولید
ایمن ماسک صدف 02166723172 تولید
ایمن مهدی 02166954303 فروش, تولید
ایمنی پوشا 02188322314 02188322314 تولید www.pushasafety.com
تارتن 02133924641 02133922152 آدرس ایمیل تولید
تارتن رنگین اصفهان 02133110539 آدرس ایمیل تولید www.tartantex.com
جامه دوزان سامن غرب 02122345196 02122382901 آدرس ایمیل تولید www.jamedouzan.com
دستکش حریر ایران 02188905001 02188902420 تولید
دستکش کار و صنعت 03132223352 تولید, توزیع
زنجان نخجیر 02433799596 02433799598 آدرس ایمیل تولید www.nakhjirco.com
سیلون (صنایع پوشاک عالی مقام ) 02156232431-2 02156232437 آدرس ایمیل تولید
شاد بافت زنجان 09124877662 02417271337 تولید www.shadbaft.com
شیک نگر سبز گستر کامیار 02126152346 02126152346 آدرس ایمیل تولید www.chicgreen.co
صنايع چرمي درسا 02126201780 02189785294 آدرس ایمیل تولید www.dorsa.net
محصولات ایمنی میرزایی 02166756109 02166752905 آدرس ایمیل فروش, تولید
نوین چرم 02166744135 آدرس ایمیل تولید www.e-nml.com
پوشاک مهیار 02433546168 صادرات, تولید
چرم مشهد 02122012188 02122012512 آدرس ایمیل تولید www.mashadleather.com
کلاه شایان 02166461804 02166461804 تولید