نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
فرش جواهر آسیا 02166411577 02166481508 صادرات jawaherasiaco.com
نیما بافت کاشان 02188526508-10 02188449718 آدرس ایمیل تولید www.nimacarpet.ir
پوشش گران جامه (باني نو) 02144522991-6 02144522990 فروش, تولید
آرتا نقش تاک 02126218171-4 02126218144 آدرس ایمیل فروش, صادرات, تولید www.artantc.com
آرمان توسعه سامان 02166421330 02166961202 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.artanco.net
آرمین تجارت تبریز 04113350553 04113350553 تولید
آرین پوشاک ماندگار (ویچی) 02166491326 02166969583 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.vichyteen.com
آوین پویای تهران 03615513300 تولید
آی نور بیبی 02166466167 02166959986 آدرس ایمیل تولید
ابهر ريس 02122258950 02122258951 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.nikoogroup.com
الیاف شایان دلیجان 08644247125 8644247170 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.shayanfiber.com
الیاف پلی استر ساینا دلیجان 08644433629 08644433638 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.synacomplex.com
الیاف یزد 02188729835 02188722666 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.setarehkavir.com
ایران تک 02166485001 02166465787 آدرس ایمیل تولید
بازرگانی امین آهنی 02188935827-31 02188915610 آدرس ایمیل خرید, فروش, صادرات
بازرگانی جلال آرا 02188884888 02188887174 آدرس ایمیل صادرات www.jalalara.com
بازرگانی خسروی (پایا مهر ) 02188805996 02188805996 آدرس ایمیل خرید, صادرات
بازرگانی نبی 02166961102-3 02166961104 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.parsasport.com
بافت فرمهين 02188503155-7 02188740840 آدرس ایمیل www.kabirind.com
بافت و تکمیل مقدم 02166962091 02166460470 آدرس ایمیل صادرات, تولید
بافت کبیره جزه (مولی جون ) 02188500289 02188500291 آدرس ایمیل تولید www.kabirtexgroup.com
بافته های مهستان (فرش پرنیان ) 03615512265 تولید
بافران 02188863506-7 02188863507 آدرس ایمیل تولید
بافندگي همايون بد 02144525817 02144525826 آدرس ایمیل صادرات, تولید
بافندگی خاطره کاشان 03154750096 03154750095 آدرس ایمیل تولید www.khaterehkashan.com
1 - 25 از 154 مورد