نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
بافندگی خاطره کاشان 03154750096 03154750095 آدرس ایمیل تولید www.khaterehkashan.com
بافندگی همایون بد 02144525817-25 02144525826 آدرس ایمیل صادرات, تولید
بهشوران 02136463568 02163463568 تولید, خدمات www.behshooran.com
بهشوران 02136463575 02136464333 آدرس ایمیل خدمات www.behshoran.com
بوستان ترمه (فرش ایده آل) 02188502850 02188759229 آدرس ایمیل فروش, تولید www.idealcarpet.org
بچه هاي ايران 02177500463 02177657185 صادرات, تولید
تار و پود زرین شمال 02188534190 02188734101 آدرس ایمیل تولید www.zarinbag.com
تار و پود کاشان سینا 03614270313 03615578703 تولید
تارا ریس آریا 02188870757 02188870758 آدرس ایمیل صادرات, تولید
ترمه آبیک 02822825561 02822822127 تولید
ترنج باف فرد 02636100646-7 02188829969 تولید
تریکو آلفا 02133915090 02133116427 آدرس ایمیل تولید
تعاونی جهان پویان ابریشم (پوشاک الناز) 01736225006 01736234777 آدرس ایمیل تولید
تن پوش 02166461657 02166482123 آدرس ایمیل تولید
تنریس 02133981398 02133981874 آدرس ایمیل فروش, تولید tanris.com
توليدي و بافندگي پوريام 02188776421 02188771266 آدرس ایمیل تولید
تولیدی دوپ (آیسلند ) 02177505284 02177600286 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.icelandco.com
تولیدی قدس 02133555178 02133551160 صادرات, تولید
تولیدی و بافندگی پوریام 02188776421 02188771266 آدرس ایمیل تولید
تولیدی پارس 02122051435 02122051376 آدرس ایمیل فروش, صادرات, تولید www.pars-co.ir
تولیکا طرح 02166975097 02166975098 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.tulikamode.com
جامه بافت 02188786552 02188786553 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.jamehbaft.com
جامه پوش آرا 02133931941 02133990670 آدرس ایمیل تولید www.jpacollection.com
جامه گران 02144980025-8 02144986095 آدرس ایمیل تولید www.arianjeans.com
جهانگير آريا 02188707821-6 02188729646 آدرس ایمیل صادرات
26 - 50 از 155 مورد