نام واحد رابطتلفنفکسایمیلنوع فعالیتسایت
وان بای وان 02136427604 تولید
وندا 02166968780 02166415129 آدرس ایمیل فروش, تولید www.vandaa.com
پارس تکمیل 02824453227 تولید
پارس دکور 02425623026-7 صادرات, تولید
پارس ون 02188419913 02188408612 صادرات
پارمین جامه 02645332446 0264533295 تولید
پاياباف 02122252462 02122257895 آدرس ایمیل صادرات, تولید
پاژن سفيت 02188716216 02188720164 آدرس ایمیل تولید
پایا باف 02122252462-3 02122257895 آدرس ایمیل تولید www.payabaf.com
پایا تکس 02188977505 تولید
پایا نخ 02144545190-98 تولید
پرنگ فام 02166463656 02166493627 آدرس ایمیل تولید www.parangfam.com
پرنگ مس 02122053398 02122050162 آدرس ایمیل تولید www.parangmes.com
پرنیا 02188513842 02188746061 آدرس ایمیل تولید www.parniaco.com
پلی اکریل اصفهان 03136414016 03136611654 آدرس ایمیل تولید www.polytradeco.com
پوشاک اوان 02133940602 02133944715 تولید
پوشاک بهبود 02166525156 تولید
پوشاک سوگل (مورکاریو) 02166731209 02166714890 آدرس ایمیل تولید www.morcario.com
پوشاک پرستیژ آوا 02156546120 آدرس ایمیل تولید www.prestigeava.com
پوشاک گلوس 02133922524 تولید
چاپ و تکميل بوته 02832224211 02832224891 آدرس ایمیل تولید
کارخانجات نساجی خوی 02188104211 02188104860 آدرس ایمیل تولید www.khoy.co
کانون تولید ایران 02144196734 02144192657 آدرس ایمیل صادرات, تولید www.ktico.com
کرج شبنم 02624383445 02624384581 تولید
کیسه زرین شمال 02188534190 02188734101 آدرس ایمیل تولید www.zarinbag.com
126 - 150 از 155 مورد